Shousetsuka-sama wa, Monmon Shitagaru (2037)

Shousetsuka-sama wa, Monmon Shitagaru